Home

Begeleiding is een term als een vergaarbak, maar het dekt de lading wel. Die lading is groot: van hulp bij praktische zaken als boodschappen doen tot psychiatrische thuiszorg, gesprekken voeren, leren plannen en (geld)zaken regelen, dagbesteding, logeeropvang en nog veel meer. De doelgroep is zo breed als het leven zelf: kinderen, (dementerende) ouderen, mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps enzovoort. Met deze ondersteuning kan (enigzins) zelfstandig of genormaliseerd het dagelijks leven geleefd worden.

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we samen naar je hulpvragen en of ik je daarbij kan begeleiden. We kijken of mijn begeleiding passend is voor jou en of er een klik is tussen ons. Als dat zo is maken we afspraken over de frequentie en duur van de begeleiding en leggen we de afspraken vast in een overeenkomst. De begeleiding vindt plaats bij je thuis. Binnen 3 maanden na de aanvang van het begeleidingstraject stellen we in overleg met elkaar een zorgplan samen.

De begeleiding wordt in de meeste gevallen betaald vanuit een PGB (een persoonsgebonden budget) of vanuit Zorg in Natura (ZIN). Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ nodig. Bij het aanvragen van deze indicatie kan ik je helpen. Je kunt de begeleiding ook uit eigen middelen betalen. Tarieven kunnen verschillen afhankelijk van de gemeente en de aard van de hulpvraag. Met een indicatie van CIZ wordt er geen BTW berekend.

www.pgb.nl
www.svb.nl
www.mijnkeurmerk.nl